Plan dnia

06.30  Witamy Maluszki przy wspólnej zabawie

08:30  Nocnikowanie,mycie rączek przed śniadaniem

09:00  Śniadanko

09:30  Aktywne spędzanie czasu na zabawach w sali lub na świeżym powietrzu - obejmuje blok zajęć wychowawczo-dydaktycznych m.in.:
zajęcia tematyczne
zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne
zajęcia przyrodnicze
zajęcia plastyczne
zajęcia muzyczne
zajęcia językowe
oraz blok zajęć ruchowych

10:50 Mycie rączek przed obiadem, nocnikowanie                         

11:15  Zupka

11:45  Czytanie bajek, słuchanie wyciszającej muzyki, sen

13:30 -14:00   Drugie danie

Zabawy świetlicowe, oczekiwanie na rodziców podczas wspólnej zabawy

 

 Rytm dnia dzieci z młodszej grupy

dostosowany jest do ich indywidualnych potrzeb