Dofinansowanie

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy
o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym
dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie,
zapisane do placówki,
mogą korzystać z dofinansowania

w kwocie 400,00 zł miesiącznie
po uprzednim złożeniu wniosku przez Rodzica/Opiekuna do ZUS