Wpisowe -jednorazowa, bezzwrotna opłata za zagwarantowanie miejsca oraz wyposażenie w 
                                                      niezbędne dla dziecka artykuły -  wynosi 200.

 

W sytuacji, gdy Rodzice powierzają pod opiekę Żłobka więcej niż jedno dziecko w jednym czasie wpisowe drugiego zapisanego dziecka ulega zmniejszeniu o kwotę 100zł.

 

 

 

Czesne ( stała miesięczna opłata) w 2018 roku

 

  - do 8 godzin dziennie 740 zł miesięcznie

 - powyżej 8 godzin dziennie 840 zł miesięcznie

      

 

 

 


 

 

 

 

!!!!!   Ceny obowiązują do momentu przyznania dofinansowania.
W chwili uzyskania dotacji kwota czesnego zostanie pomniejszona stosownie do otrzymanych środków   przyznanych na jedno dziecko przebywające pod opieką.

 


!!!!! W przypadku 18 dniowej nieobecności dziecka w żłobku (w jednym ciągu, licząc dni kalendarzowe, w jednym okresie rozliczeniowym tj. od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca)
przysługuje zniżka w wysokości 20% czesnego

 

 

 

 

 

  Posiłki

      W cenie czesnego Żłobek zapewnia drobne przekąski oraz napoje

 

 

Ceny posiłków:

śniadanko - 2,00 zł
zupka z wkładką - 3,00 zł
obiadek dwudaniowy - 4,50 zł
podwieczorek - 2,00 zł

Możliwość korzystania z wybranych posiłków

 

           Stałe posiłki dostarcza wyspecjalizowana firma cateringowa