Cennik

Wpisowe - jednorazowa, bezzwrotna opłata za zagwarantowanie miejsca oraz wyposażenie w niezbędne dla dziecka artykuły -  wynosi 200,00 zł.

W sytuacji, gdy Rodzice powierzają pod opiekę Żłobka więcej niż jedno dziecko w jednym czasie wpisowe drugiego zapisanego dziecka ulega  zmniejszeniu o kwotę 100zł.

Czesne ( stała miesięczna opłata)  w dwóch dostępnych formach:
  - do 8 godzin dziennie 880,00 zł  miesięcznie
  - powyżej 8 godzin dziennie 980,00 zł miesięcznie

W 2020 roku placówka korzystała z dotacji z programu Maluch+2020 - w roku 2021 również aplikujemy o środki z przedmiotowego programu
Posiłki dostarczane przez firmę cateringową ( możliwość korzystania z wybranych posiłków):
śniadanko: 2,20 zł
zupka mix: 3,00 zł
lub
dwudaniowy obiad: 5,50 zł